Ecowende

Monitoring- en onderzoeksprogramma

Er is nog veel te leren over de bruinvis in de Noordzee. Zo weten we bijvoorbeeld dat de bruinvis snel verstoord wordt door geluid, maar weten we nog niet wat de exacte veranderingen in gedrag zijn en hoelang deze gedragsveranderingen aanhouden. Hoe beter we de bruinvis en hun leefgebied begrijpen, hoe beter we hier rekening mee kunnen houden.

Daarom willen we samen met wetenschappers uitgebreid onderzoek doen naar de bruinvissen, mogelijke geluidsverstoring en veranderingen in de populatie. Bijvoorbeeld:

  • We onderzoeken de relatie tussen geluid en gedragseffecten. We weten nog niet precies hoeveel geluid en welk type geluid er vrijkomt bij de verschillende innovatieve fundatietechnieken en hoe deze eventueel het gedrag van de bruinvis beïnvloeden. Daarom willen we het geluid tijdens de installatiefase uitgebreid meten. We meten daarbij het geluid van verschillende werkzaamheden, zoals de toepassing van trilhamers en ook heien met behulp van innovaties die geluid verzachten. Zo kunnen we onderzoeken hoe bruinvissen reageren op verschillende soorten onderwatergeluid.
  • We zetten een PAM-netwerk op (‘passief akoestische monitoring’). We zetten dit netwerk voor 5 tot 8 jaar in om de aanwezigheid van de bruinvis meten, met 10 tot 15 meetstations zowel binnen als buiten het park. Zo kunnen we onderzoeken wat het effect van geluid is op de aanwezigheid van de bruinvis gedurende de verschillende projectfasen en of er sprake is van gedragsverandering, zoals vermijding. Dit helpt ons om te bepalen of het windpark een geschikt leefgebied is voor de bruinvis. We starten de monitoring nog vóór de constructie om een nulmeting uit te voeren.
  • We zullen betere inzichten krijgen in het effect van verstoring op veranderingen in de bruinvispopulatie. Het is namelijk ontzettend belangrijk om te begrijpen of én hoe de geluidsverstoring het voortplantingsgedrag van de bruinvis kan beïnvloeden. Zo kunnen we bepalen wat het effect zal zijn op de populatie van de bruinvis in het HKW-gebied. We willen ook meer inzicht krijgen in de verschillende factoren die verbonden zijn aan de voortplanting en de energie die het kost. Hiervoor zullen we verschillende voortplantingsfasen onderzoeken.