Ecowende

Nieuws

Grote Mantelmeeuwen taggen met GPS

Ecowende en Waardenburg Ecology hebben de handen ineengeslagen om zeevogels te bestuderen. Uit ecologisch onderzoek weten we dat de Grote Mantelmeeuw een van de 18 zeevogelsoorten is die kwetsbaar zijn voor aanvaringen met windparken op zee. Terwijl er maar een paar broedparen in Nederland zijn, komen er grote broedpopulaties voor in Noorwegen en is het bekend dat er individuen overwinteren in de Noordzee. Ecowendes windpark Hollandse Kust West zal dienen als een belangrijke onderzoeklocatie om te beoordelen of de ecologische impact van toekomstige windparken kan worden verminderd. GPS-tracking van Grote Mantelmeeuwen is een van de projecten die onder het ecologisch onderzoeksprogramma van Ecowende vallen.
Lees artikel

Albert Heijn gebruikt duurzame energie van Ecowende

Supermarktketen Albert Heijn stelt als eerste Europese retailer duurzame energie beschikbaar voor strategische partners. Deze groene energie is afkomstig van Ecowende.
Lees artikel

Verkennen van raakvlakken en mogelijke synergieën tijdens ecologie sessie

Nu de ecologieonderzoeksplannen zo goed als klaar zijn, hebben we op vrijdag 19 april verschillende vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en NGO’s mogen verwelkomen op onze eerste ‘Ecology Session’.
Lees artikel

GBM Works ondersteunt Ecowende met innovatieve stille installatietechnologie

GBM Works en Ecowende hebben een contract getekend voor de installatie van drie monopiles in het offshore windpark Hollandse Kust West (HKW) Kavel VI met behulp van GBM’s geluidsreducerende technologie, de Vibrojet®.
Lees artikel

HUB Ocean en Ecowende bieden baanbrekende toegang tot ongekende hoeveelheden ecologiegegevens van offshore windpark

In een grensverleggende overeenkomst werkt de non-profit stichting HUB Ocean samen met Ecowende om ecologiegegevens publiek toegankelijk te maken via het Ocean Data Platform van HUB Ocean. Dit is een nieuwe standaard voor transparantie in het delen van data binnen de offshore windindustrie. De samenwerking werd gisteren aangekondigd tijdens WindEurope in Bilbao.
Lees artikel

Alleen medegebruik met een focus op natuurherstel en natuurversterking kan bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van de Noordzee

Stichting De Noordzee, Natuur en Milieu, Ecowende, Vogelbescherming NL en het Wereld Natuur Fonds schreven een position paper over medegebruik in windparken.
Lees artikel

Ecowende in zee met Robin Radar, MIDO en DHI voor ontwikkeling meest geavanceerde systeem voor windpark op zee tot nu toe voor monitoren van vogels en vleermuizen

Robin Radar Systems, MIDO en DHI gaan voor Ecowende aan de slag. De drie bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van detectie- en dataverzamelingssystemen voor diverse soorten vogels en vleermuizen.
Lees artikel

Eneco en Chubu Electric Power sluiten overeenkomst over verkoop belang in Ecowende

Eneco heeft een akkoord gesloten met het Japanse Chubu Electric Power voor de verkoop van een belang van 30 procent in Ecowende, een samenwerkingsverband tussen Eneco en Shell. Ecowende ontwikkelt een grootschalig windpark op zee met minimale impact op de natuur. Eneco wil de opbrengst van de verkoop investeren in andere duurzame energieprojecten en zo de energietransitie versnellen.
Lees artikel

TenneT levert netaansluiting drie maanden eerder op dan gepland

Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (west) Alpha officieel klaar voor inbedrijfstelling. Dat houdt in dat Ecowende de windturbines, die op zo'n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee komen te staan, kan aansluiten op het 'stopcontact' op zee van netbeheerder TenneT.
Lees artikel

Ecowende kiest voor Vestas windturbines voor windpark Hollandse Kust West

Windparkontwikkelaar Ecowende heeft Vestas gekozen als leverancier voor de windturbines van het toekomstige windpark op zee. Het samenwerkingsverband van Shell en Eneco gaat dit windpark bouwen op Hollandse Kust (west) kavel VI, zo’n 53 kilometer uit de kust van IJmuiden.
Lees artikel

Ecowende geeft Van Oord opdracht voor de bouw van het meest ecologische windpark tot nu toe

Nadat de samenwerking met Van Oord al was aangekondigd, kan Ecowende nu bevestigen dat het Van Oord de opdracht heeft gegeven voor de bouw van het offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI.
Lees artikel

Ecowende en Sif bundelen krachten voor bouw windpark Hollandse Kust West

Ecowende en Sif Holding gaan samenwerken aan de bouw van het windpark op zee Hollandse Kust West (kavel VI), dat op 53 kilometer voor de kust van IJmuiden komt.
Lees artikel

In gesprek over de toekomst van offshore energie tijdens OEEC 2023

Op 28 en 29 november vond de jaarlijkse Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) plaats in de RAI Amsterdam. Dit jaar was Ecowende uitgenodigd om deel te nemen aan een van hun panels om meer te delen over het Ecowende project en het perspectief van het windpark op de toekomst van offshore energie.
Lees artikel

Waardenburg helpt bij ontwikkeling grootste offshore ecologische programma ooit

Waardenburg Ecology en Ecowende stellen een alomvattend ecologisch programma op voor Ecowendes offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Dat doen ze samen met partners, waaronder WMR, WaterProof Marine Consultancy & Services B.V.
Lees artikel

Ecowende bundelt krachten met Van Oord voor bouw meest ecologische windpark tot nu toe

Ecowende en Van Oord gaan samenwerken aan de bouw van het offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI. Dit wordt het meest ecologische windpark tot nu toe, met minimale impact op de natuurlijke habitat van vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld.
Lees artikel

Ecowende presenteert holistische aanpak tijdens WindDay 2023

Ecowende gaat een windpark bouwen in harmonie met de natuur, met minimale impact op vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld.
Lees artikel