Ecowende

Onze aanpak

Onze eisen

Om een zo positief mogelijke bijdrage te leveren, voldoet onze aanpak aan vijf eisen:

  • Holistisch, omdat binnen een ecosysteem alles met elkaar in verband staat; 
  • Maatwerk, omdat de effecten van de maatregelen per soort verschillen; 
  • Volledige levensduur van het project, omdat elke fase een ander effect op de ecologie zal hebben; 
  • Continu verbeteren, middels het evalueren van nieuwe inzichten; 
  • Kennisleemtes zoveel mogelijk vullen, zodat toekomstige windparken meer kennis hebben over de ecologie op de Noordzee en de effectiviteit van onze maatregelen. 

Health, Safety, Security and Environment

En we zetten ons niet alleen in om het milieu te beschermen en de impact van onze activiteiten op de natuur te minimaliseren. We zetten ons ook in voor de Health, Safety, Security and Environment (HSSE) van onszelf, de mensen die met ons werken, onze aannemers, onze gemeenschap en degenen die beïnvloed kunnen worden door ons handelen of nalaten.  

We willen ervoor zorgen dat we een fijne werkplek en een veilige en gezonde omgeving bieden. Iedereen die bijdraagt aan dit project is even belangrijk. We willen er actief voor zorgen dat alle betrokkenen zich gehoord en veilig genoeg voelen om hun mening te delen – van het directe team en onze partners tot onze buren. We werken samen met onze medewerkers, partners en aannemers om bewustzijn rondom de HSSE regels voortdurend te stimuleren en meer informatie te delen.  

Eén van onze belangrijkste principes zijn onze 10 Life-Saving Rules, die bedoeld zijn om goed voor onszelf en anderen te kunnen zorgen tijdens werk aan of bezoek van het windpark.