Ecowende

Kennis Hub

We vinden het belangrijk om open te zijn over waar we mee bezig zijn en om de kennis die we opdoen breed te delen. En ecologie staat daarbij altijd centraal.

Zo zullen we een ecologisch onboarding- en opleidingsprogramma opzetten voor iedereen binnen onze organisatie. Daarnaast verankeren we kennismanagement in onze bedrijfsvoering. We richten een ecologisch data management systeem in om zo de verzamelde data te delen met interne en externe gebruikers. De data die we verzamelen is bovendien wetenschappelijk ingestoken, wat inhoudt dat we waarborgen dat deze wetenschappelijk bruikbaar is voor, bijvoorbeeld, ander (extern) onderzoek en publicaties. Ook richten we een onafhankelijk ecologisch adviespanel op die ons kan helpen en bijsturen indien nodig.

We geloven dat samenwerken essentieel is voor de toekomst van de energietransitie. Daarom zorgen we voor een innovatiezone: een ruimte voor onderzoekers en startups om nieuwe innovaties in een offshore omgeving te testen. Daarnaast zullen we deelnemen aan werkgroepen en netwerkbijeenkomsten en organiseren we onderwijs en trainingen voor studenten en professionals. Deze samenwerkingsverbanden zetten we ook in om onze kennis en ervaring over ecologie en windenergie onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek.

Tot slot zullen we een informatiecentrum realiseren, waar men op interactieve wijze kennis kan maken met ons project, de achterliggende innovaties en het belang van duurzame energie en windparken op zee.