Ecowende

Voor de visgemeenschap en benthische habitats

Over het algemeen heeft het windpark weinig negatieve effecten voor vissen en benthossoorten. Wel zien we kansen om hun leefgebied te verbeteren en zullen we ons focussen op het creëren van een positief effect.

Bij het bepalen van onze aanpak voor deze soorten hebben we rekening gehouden met de verschillende structuren en veilige, beschutte plekken die geliefd zijn om te schuilen, verblijven of om eieren te leggen. Zo kunnen we met de bouw van het windpark benthos op hard subtraat stimuleren. Ook houden we rekening met benthos in het zandgolvenhabitat door dit habitat specifiek te stimuleren.

Partners vissen en benthos innovaties