Ecowende

Voor bruinvissen

De bruinvis is gevoelig voor geluidsverstoring, wat zelfs kan leiden tot gedragsverandering. De belangrijkste oorzaak van deze geluidsverstoring door het project HKW is het installeren van de fundaties. Ook onderzoeken we de mogelijke impact van scheepvaartgeluid. Geluidsverstoring kan ervoor zorgen dat bruinvissen het gebied van HKW zullen vermijden, waardoor hun leefgebied (tijdelijk) kleiner wordt. We focussen dan ook op technische maatregelen die mogelijk bijdragen aan het verlagen van het geluid tijdens de constructie.

Gezien we al weten dat bruinvissen gevoelig zijn voor geluid, willen we er natuurlijk voor zorgen dat we ├╝berhaupt zo min mogelijk geluid maken. Zo kunnen we de verstoring van geluid in zijn geheel verminderen.

Partners bruinvissen innovaties