Ecowende

Voor vogels

De Noordzee is onderdeel van het leefgebied van verschillende vogelsoorten. Elke dag rusten vogels uit in de wateren van de Noordzee of doorkruisen ze het gebied op weg naar hun volgende bestemming.

We realiseren ons dat het windpark verschillende negatieve effecten kan hebben op vogels. Zeker met de Bruine Bank, een beschermd Natuur-2000 gebied, in de buurt. Deze negatieve effecten willen we daarom zoveel mogelijk beperken.

Een belangrijk direct negatief effect door wind op zee is bijvoorbeeld de kans op botsingen met de bladen van de windturbines, wat een fatale afloop kan hebben. Daarnaast kunnen vogels het gebied vanwege het windpark gaan vermijden. Hierdoor wordt hun leefgebied (habitat) kleiner, al weten we niet zeker of dit een blijvend effect is of dat sommige vogels na verloop van tijd zullen terugkeren. Ook kan het windpark de bewegingsvrijheid van vogels beperken. Ze kunnen immers niet overal meer vliegen en het zal daarom meer energie kunnen kosten om bepaalde gebieden, zoals de Bruine Bank, te bereiken.

Er zijn ook indirecte effecten voor vogels, bijvoorbeeld door de verlichting tijdens de bouw of de verplichte windpark verlichting ten behoeve van de luchtvaart (obstakelverlichting). Er zijn namelijk vogelsoorten die licht gebruiken om zich te oriƫnteren en door deze verlichting (vals licht) in de war kunnen raken.

Om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te kunnen beperken, hebben we bewust gekozen voor aanpassingen in het ontwerp van het windpark om de kans op botsingen en verstoring van het leefgebied zoveel mogelijk te verminderen.

Partners vogel innovaties