Ecowende

Ons windpark

Vergroenen van de elektriciteitsvraag

Ecowende is een joint-venture van Shell, Eneco en Chubu. Het Ecowende windpark (Hollandse Kust (west) kavel VI) komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Met een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW kunnen we ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroenen. Het plan is om het windpark in 2026 in gebruik te nemen.

Onze ambitie

Een duurzame toekomst voor wind op zee die positief bedraagt aan de ecologie van de Noordzee. Een ambitie die we tot leven hopen te brengen door middel van samenwerking met onze partners, onderzoek en vooruitstrevende innovaties. We are teaming up with nature om het Ecowende windpark te ontwikkelen, bouwen en exploiteren en zo het voortouw te nemen op weg naar betaalbare, duurzame en verantwoorde offshore windenergie.

Een florerend ecosysteem

We realiseren één van de grootste offshore field labs ter wereld. Voor Ecowende en andere toekomstige windparken voorzien we een florerend ecosysteem, met zo min mogelijk impact op vogels, vleermuizen en de onderwaterwereld. Dit is dan ook het uitgangspunt bij het ontwerp en de bouw van ons windpark.

Onze proeftuin heeft niet alleen een positieve ecologische impact, maar genereert ook kennis, en vergroot het begrip en draagvlak voor offshore windenergie in Nederland en daarbuiten.

Om echt impact te maken, zorgen we dat de kennis die we opdoen met onze monitoring- en onderzoeksprogramma’s naar de verschillende diersoorten en het effect van de ecologische maatregelen breed toegankelijk is. Van wetenschappers, beleidsmakers, natuurorganisaties en het bredere publiek tot andere windparkontwikkelaars in de offshore sector.

Samen voor een nieuwe ecologische maatstaf

We willen een nieuwe ecologische maatstaf neerzetten voor de ontwikkeling en bouw van windparken op de Noordzee en het mogelijk maken om in de toekomst windparken op zee te bouwen die een “netto positieve impact” op de natuur hebben. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee. Er is een versnelling nodig, op een manier die bijdraagt aan de natuur boven- en onderwater.

En dit doen we niet alleen. We werken samen met uitzonderlijke partners die onze visie voor innovatie en duurzame ontwikkeling delen. We realiseren onze gezamenlijke ambitie om het eerste windpark in harmonie met de natuur te worden door samen te werken aan baanbrekende innovaties en verschillende monitoring- en onderzoeksprogramma's.