Ecowende

Voor vleermuizen

Niet alleen over de effectiviteit van bestaande maatregelen, maar ook over het gedrag van vleermuizen en hun migratieroutes. Daarom vinden we het voor deze soortgroep belangrijk dat we zoveel mogelijk kennis opdoen om beter te begrijpen hoe we met vleermuizen en hun leefgebied op zee om moeten gaan.

Wat we wel weten is dat voor vleermuizen, net als voor vogels, het risico op (fatale) botsingen met de bladen van de windturbines het belangrijkste negatieve effect is. Ook denken we dat sommige vleermuissoorten last kunnen hebben van de bouwverlichting.

Daarom hebben we in onze aanpak voor vleermuizen verschillende innovaties met het doel om het risico op aanvaringen en lichtvervuiling zoveel mogelijk te beperken.

Partners vleermuizen innovaties