Ecowende

Vaarbewegingen en drones

Zoals in onze aanpak voor vogels, willen we de vaarbewegingen van en naar het windpark voor onderhoudswerk zoveel mogelijk afstemmen. Daarnaast evalueren we ook de mogelijke inzet van drones tijdens de operationele fase.