Ecowende

Albert Heijn en toeleveranciers van versproducten gebruiken duurzame energie van Ecowende

Woensdag 29 mei 2024

Rob Heesen, directeur Business Development & Partnerships bij Albert Heijn. “We werken intensief samen met partners om de CO2-uitstoot fors te verlagen en uitdagingen in de energietransitie op te lossen. Met als klimaatdoel van netto nul in 2050 in de keten, van land tot klant.”

Albert Heijn is de eerste Europese retailer die duurzame energie voor de hele keten bereikbaar maakt

Al sinds 2010 (ver)bouwt de supermarktketen de eigen winkels tot gasloze winkels: 95% is inmiddels van het gas af. Vanaf 2021 gebruikt Albert Heijn alleen nog Hollandse windenergie. Naast al deze initiatieven zijn sinds 1 december 2023 alle partners over op groene stroom. Hiermee worden grote stappen gezet in de ambitie van 45% CO2e reductie ten opzichte van 2018 en voor de 2050 netto-nul uitstoot. De supermarktketen investeert daarnaast in eigen energieopwekking. Onder andere door de inmiddels 50.000 zonnepanelen op de daken van distributiecentra, Home Shop Centers en winkels.

Met windenergie van Ecowende

Om een compleet CO2-vrije energieketen te bewerkstelligen is energie-afname van nieuwe duurzame bronnen nodig. Om dit te behalen werkt Albert Heijn aan initiatieven om de uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en die van leveranciers terug te dringen. Daarom haalt Albert Heijn een groot deel van de duurzame energiebehoefte in de toekomst uit het meest ecologische windpark tot nu toe op de Noordzee, Ecowende. Albert Heijn werkt hiervoor samen met Eneco, een van de shareholders van Ecowende. De samenwerking daarvoor met Eneco werd al eerder aangekondigd. Dit partnership wordt nu uitgebreid zodat Albert Heijn als eerste Europese retailer ervoor zorgt dat zijn partners, leveranciers van versproducten, toegang krijgen tot deze duurzaam opgewekte energie uit het windpark Ecowende.