Ecowende

Ecowende bundelt krachten met Van Oord voor de bouw van het meest ecologische windpark tot nu toe

Vrijdag 8 september 2023

Ecowende en Van Oord gaan samenwerken aan de bouw van het offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI. Dit wordt het meest ecologische windpark tot nu toe, met minimale impact op de natuurlijke habitat van vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld. Met als doel in de nabije toekomst windparken op zee met een netto-positieve impact mogelijk te maken. De samenwerking tussen de windparkontwikkelaar, een joint-venture van Shell en Eneco, en Van Oord werd vandaag bekendgemaakt tijdens de masterclass ‘Van Oord & Energietransitie’, ter ere van de doop van Van Oords nieuwe kabellegschip Calypso. De contractondertekening vindt later dit jaar plaats. 

Als aannemer van Ecowende wordt Van Oord verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de fundaties. Ook zal Van Oord de verbindingskabels tussen de windturbines ontwerpen, inkopen en aanleggen. Tot slot verzorgt Van Oord het transport en de installatie van de windturbines op zee. 

Arnoud Kuis, managing Director Van Oord Offshore Energy: “Het feit dat Van Oord bij de aanleg van alle windparken in de Nederlandse Noordzee betrokken is geweest, maakt dat we door de jaren heen een schat aan kennis hebben opgebouwd. We werken graag samen met het consortium Ecowende om al onze ervaringen over innovatieve, ecologische, natuurversterkende maatregelen voor Hollandse Kust West in te zetten.” 

Folkert Visser, CEO en Projectdirecteur Ecowende vult aan: “We maken enorme stappen om wind op zee op een ecologisch verantwoorde wijze te ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring van Van Oord in alle facetten van het aanleggen van windparken op zee, hebben wij er het volste vertrouwen in dat Van Oord samen met ons deze mooie uitdaging kan aangaan.” 

Binnen de ecologische grenzen van de Noordzee 

Het bouwen van een windpark in harmonie met de natuur is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk de ambitie van 70 GW windenergie op zee in 2050 te halen, binnen de ecologische grenzen van de Noordzee. Naast het verkleinen van de negatieve impact van een windpark op zee, is het bovendien nodig ecologische maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van windparken met een netto-positieve impact. Daarom zet Ecowende in op verschillende innovaties, grootschalige mitigerende en stimulerende ecologische maatregelen en een uitgebreid monitoring- en onderzoeksprogramma boven en onder water. Ook voor Van Oord betekent dit een andere aanpak dan bij eerdere windparken. 

“Bij de bouw van het Ecowende windpark passen we stillere installatietechnieken toe. Met als doel dat dit park én toekomstige parken binnen aangescherpte vergunningseisen kunnen worden gebouwd. Ook legt Van Oord verschillende soorten natuurvriendelijke steenbestorting rondom de fundaties aan. Bovendien heeft het verlagen van de footprint (CO2 en stikstof) tijdens de aanlegfase, alle aandacht. Van Oord investeert volop in installatieschepen die gebruik maken van nieuwe brandstoffen, om zo de sector nog verder te verduurzamen. Het nog in aanbouw zijnde installatieschip Boreas, wat geschikt is voor de brandstof Methanol, wordt in 2025 opgeleverd. Ecowende is één van de eerste projecten van deze groene reus,“ zegt Arnoud Kuis. 

Folkert Visser: “Bij de keuze voor Van Oord heeft Ecowende ook naar emissies gekeken. Het vergt een sterke visie naar de toekomst dat Van Oord dergelijke grote investeringen in de groei en tegelijkertijd verduurzaming van hun vloot doet.” 

Kennisleemtes vullen 

De effectiviteit van deze aanpak met verschillende innovaties en technologieën gaat Ecowende monitoren, onderzoeken en bijsturen. “We nemen maatregelen die direct impact hebben, maar ook veel maatregelen die als doel hebben om nieuwe methodes uit te proberen en kennisleemtes te vullen. We beschikken nog niet over alle kennis op het gebied van de effecten van windparken op de natuur. Juist deze kennis is onmisbaar als we in Nederland op verantwoorde wijze willen groeien in windenergie op zee en een voorbeeld willen zijn voor de rest van de wereld,” zegt Folkert Visser, CEO en Projectdirecteur van Ecowende.

© Beeld en tekst in samenwerking met Van Oord