Ecowende

HUB Ocean en Ecowende bieden baanbrekende toegang tot ongekende hoeveelheden ecologiegegevens van offshore windpark

Donderdag 21 maart 2024

Ons offshore windpark streeft ernaar om het meest ecologische windpark tot nu toe zijn met tal van ecologische innovaties. Deze innovaties dragen niet alleen bij aan de vermindering van negatieve effecten en stimulatie van positieve effecten op de natuur, maar ze genereren ook data en vullen kennisleemtes zoveel mogelijk. Toekomstige windparken zullen zo meer kennis hebben over de ecologie van de Noordzee en de effectiviteit van ecologische innovaties in offshore windparken.

Een beter begrip van onze complexe oceaan

Het aanbestedingsproces voor HKW kavel VI was baanbrekend, aangezien de aanmeldingen werden beoordeeld op hun bijdrage aan de ecologie van de Noordzee. Ecowende kwam als winnaar van deze tender uit de bus met een bod dat zich richt op innovatieve ecologiemaatregelen en een sterke nadruk heeft op het delen van data en transparantie. Daarom heeft Ecowende HUB Ocean opgenomen in haar winnende bod voor HKW.

Door data te delen op het Ocean Data Platform draagt Ecowende – de eerste windparkontwikkelaar die dit doet – bij aan een beter begrip van de complexiteiten van onze oceanen. Een oceaan die overbevist wordt en grotendeels niet in kaart gebracht is.

"HUB Ocean is er trots op het vertrouwde platform te zijn voor Ecowende en de geplande openbare gegevensdeling. De toezegging om offshore windparkgegevens op deze schaal te delen is een belangrijke stap. Het maakt niet alleen de weg vrij voor anderen om te volgen en vrijwillig gegevens te delen - aangezien er veel gegevens worden verzameld door de industrie – maar het zet ook een maatstaf voor alle offshore windbedrijven," zegt Johannes Berrum, Head of Growth bij HUB Ocean.

Voldoen aan de FAIR-standaard

De gegevens die Ecowende levert, zullen afkomstig zijn van talloze sensoren in de offshore installaties en autonome onderzoeken. Deze sensoren monitoren een verscheidenheid aan soorten en andere oceanische parameters, zowel boven als onder water. Denk aan vogelwaarnemingen, de aanwezigheid van vleermuizen, onderwater telemetrie en akoestische gegevens.

Gegevens worden verzameld, gedeeld en beschikbaar gemaakt in een formaat dat de wetenschappelijke FAIR-standaard (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) volgt. Dit bevordert de efficiëntie, transparantie en impact van onderzoek en sluit aan bij de trends op het gebied van openheid en data-gedreven ontdekking.

Hermione van Zutphen, projectmanager ecologie bij Ecowende: "Transparantie, efficiëntie en data-gedreven duurzame bedrijfsvoering zijn essentieel voor Ecowende. Het uiteindelijke doel is om een herhaalbaar gegevensuitwisselingsmodel te creëren dat illustreert hoe industriële activiteiten in de oceaan kunnen bijdragen aan oceaanwetenschap en effectief milieubeheer rond windparklocaties, door gegevens te ontsluiten voor breder onderzoek via het Ocean Data Platform van HUB Ocean."

Beschikbaar voor experts

De verzamelde gegevens zullen beschikbaar zijn voor deskundigen binnen de wetenschap, overheden, windparken en andere industrieën via het Ocean Data Platform van HUB Ocean.

"De totale hoeveelheid oceaangegevens die door Ecowende in de offshore windsector publiekelijk beschikbaar zal worden gemaakt, is ongekend. De combinatie van hun rijke ecologische data met andere schatkamers aan oceaandata kan de impact van Ecowende’s waardevolle gegevensbijdrage versterken. Met het Ocean Data Platform stellen we onze gebruikers in staat om precies dat te doen," concludeerde Johannes Berrum van HUB Ocean.

De basismonitoring begint in 2024 en het offshore windpark zal naar verwachting in 2026 beginnen met de energieproductie.