Ecowende

TenneT levert netaansluiting drie maanden eerder op dan gepland

Maandag 15 januari 2024

Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (west) Alpha officieel klaar voor inbedrijfstelling. Dat houdt in dat Ecowende de windturbines, die op zo'n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee komen te staan, kan aansluiten op het 'stopcontact' op zee van netbeheerder TenneT.

Waar de oplevering in het eerste kwartaal van 2024 gepland stond, ontving TenneT nog voor de feestdagen van 2023 het grid readiness certificaat van DNV. Daarmee is de netaansluiting van het 'stopcontact op zee' op het landelijke elektriciteitsnet na een serie uitvoerige tests officieel klaar voor gebruik. Via de kabelverbinding die bij Heemskerk/Wijk aan Zee aan land komt, is vanaf het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk spanning op dit nieuwe deel van het net gezet.

Feilloos

“Daarmee zijn we drie maanden eerder klaar dan gepland”, laat interface en systeemintegratiemanager Anne-Marie Taris van TenneT weten. Zij is verantwoordelijk voor de 'systeemintegratie', ofwel het feilloos samenwerken van het transformatorstation in Wijk aan Zee, de ondergrondse (zee)kabelverbinding en het platform op zee. “Een mooie prestatie waar ook de aannemerscombinatie Equans/Smulders trots op mag zijn. Zowel de teams op zee als op land hebben in de afgelopen maanden geweldig werk geleverd.”

Ecowende heeft, als ontwikkelaar van windpark Hollandse Kust (west) kavel 6, reeds communicatie apparatuur op het Hollandse Kust (west) Alpha platform geïnstalleerd, geïntegreerd en getest. Folkert Visser, CEO en Projectdirecteur bij Ecowende: “Onze felicitaties aan TenneT met deze mooie mijlpaal! Deze oplevering geeft ons de zekerheid dat we onze windturbines, zodra deze klaar zijn, direct kunnen aansluiten. De goede samenwerking die wij tot nu toe hebben gehad met TenneT, geeft ons veel vertrouwen voor het succesvol uitvoeren van de volgende mijpalen.”

Elk jaar een verbinding

In 2016 wees het Rijk TenneT aan als netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT de nieuwe windparken op zee aansluit op het landelijk hoogspanningsnet. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf de opdracht om voor 2024 vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van 700 megawatt te realiseren. Sinds 2019 is elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.

Binnen planning en budget

Taris: “In het Energieakkoord is tien jaar geleden afgesproken dat eind 2023 minimaal 4,5 gigawatt opgesteld vermogen voor wind op zee gerealiseerd moest zijn. Dat is jaarlijks goed voor een hoeveelheid elektriciteit die vergelijkbaar is met het verbruik van vijf miljoen huishoudens. Die opdracht is door alle betrokken partijen binnen planning en budget gerealiseerd. Eerder dan gepland is daar nu met Hollandse Kust (west) Alpha ook netaansluiting nummer zes bij gekomen.”

Tweede platform

Vorig jaar september werd de ruim 3.600 ton wegende bovenbouw (topside) van het stopcontact op zee op het onderstel (jacket) geplaatst. Bijna twee jaar daarvoor vond in Antwerpen de first steel cut plaats voor dit tweede transformatorplatform dat door Equans/Smulders voor TenneT is gebouwd. Vanaf het eerste platform voor windpark Hollandse Kust (noord) wordt al duurzame stroom aan land gebracht.

Tijdig afgerond

Na de plaatsing van de topside werd een hotelschip naast het platform gelegd, zodat het team van Equans/Smulders het laswerk en de verdere installatie kon uitvoeren. Eerder werden in 2023 de twee zeekabels, waarmee de groene stroom straks aan land komt, al geïnstalleerd door Jan de Nul Group en LS Cables. “Ondanks de uitdagende weersomstandigheden van de afgelopen tijd zijn we erin geslaagd om de installatie van het platform en al het testwerk voor de verbinding tijdig op een perfecte manier af te ronden”, aldus Taris.

© Beeld en tekst in samenwerking met TenneT en Flying Focus