Ecowende

Vanwege de ligging naast de Bruine Bank, biedt HKW nog een kans: het windpark wordt gebouwd in een gebied waar Sabellariariffen van nature voor kunnen komen. Deze riffen zijn ontzettend waardevol voor de ecologie omdat veel andere soorten zich graag vestigen op of in de buurt van Sabellaria.

Daarom willen we rifbouwende kokerwormen actief beschermen en natuurlijke rifvorming stimuleren door middel van onderzoek en aanpassingen in ons ontwerp. Voorafgaand aan de bouw van het windpark zullen we in kaart brengen waar kokerwormriffen van nature voorkomen. We zullen deze gebieden vermijden bij de bouw van ons windpark en hun verdere ontwikkeling waar mogelijk stimuleren. Zo brengen we speciaal vestigingsmateriaal aan waarvan we weten dat Sabellaria zich er graag op vestigen, dat bijdraagt aan hun herstel. Omdat dit zeer experimenteel is, kunnen we nog weinig zeggen over de grootte en/of impact van het stimuleren van natuurlijke rifvorming.