Ecowende

Waterverversingsgaten

Monopalen hebben standaard zogenoemde waterverversingsgaten voor kabeldoorvoer, waterkwaliteit en corrosiebescherming.

We gaan onderzoek doen naar de condities in deze gaten en hoe vissoorten deze gaten gebruiken, bijvoorbeeld als schuilplaats. Daarnaast brengen we bij een aantal monopalen extra gaten aan om zo meer vissen te huisvesten en de totale beschuttingsfunctie van ons windmolenpark te stimuleren.