Ecowende

Stimulatie zandgolvenhabitat

Het natuurlijk herstel van een gezond zandgolvenhabitat zal worden gestimuleerd. Het windpark biedt ons deze kans omdat er namelijk niet meer in het gebied gevist kan worden. Hierdoor kan de zandgolvenhabitat op natuurlijke wijze herstellen. We streven ernaar om dit herstel zoveel mogelijk te monitoren en stimuleren.