Ecowende

Stimulatie offshore oesterlarvennetwerk

We willen het offshore oesterlarvennetwerk uitbreiden om zo de inheemse platte oester te verspreiden. Deze oester is in de Nederlandse Noordzee al in de jaren ’50 uitgestorven. Hun riffen waren destijds ontzettend waardevol voor het ecosysteem.

Hun terugkeer zal een positieve impact hebben, en daarom gaan we de larvenverspreiding stimuleren. Om dit zo effectief mogelijk te doen, verzamelen we informatie uit de platte oesterpilots op de Noordzee. Ook stimuleren we het ontstaan van zogenoemde ‘oesterkraamkamers’ bij 2 tot 4 kabelkruisingen.

Vervolgens houden we de ontwikkeling van het larvennetwerk nauwlettend in de gaten. Op basis van deze inzichten zullen we onze volgende stappen bepalen.