Ecowende

We zullen de stilstandvoorziening verbeteren om ervoor te zorgen dat windturbines alleen stilstaan als dit ook ├ęcht leidt tot minder slachtoffers.

De inzichten uit het monitoring- en onderzoeksprogramma zullen ons hierbij helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan locatiespecifieke stilstand, waarbij we windturbines alleen stilzetten op locaties en momenten waarvan we weten dat er vleermuizen aanwezig zijn.