Ecowende

Afschrikking

We weten dat stilstand een effectieve manier is om de kans op (fatale) botsingen te verminderen. Dit is echter minder voordelig voor de energieproductie.

Afschrikking daarentegen zou effectief kunnen zijn voor zowel de vleermuizen als de energieproductie van het windpark. Windturbines hoeven dan immers minder stil te staan. We testen afschrikmiddelen op een testlocatie op land en monitoren het slachtofferaantal zowel met als zonder afschriksysteem. Zo kunnen we vaststellen of dit een effectieve, alternatieve manier is om de kans op (fatale) botsingen te verkleinen. We testen dit op land omdat we hier goed slachtofferonderzoek kunnen doen, zo kunnen we beter inschatten of deze innovatie voor toekomstige windparken op zee ook geschikt zou zijn.