Ecowende

We weten dat de komst van HKW gevolgen kan hebben voor de bewegingsvrijheid van vogels en gebieden zoals de Bruine Bank mogelijk moeilijker bereikbaar maakt. Daarom willen we in het midden van het windpark een gang zonder windturbines realiseren om zo de kust met de Bruine Bank te verbinden.

In deze zogenoemde ‘corridor’ staan de windturbines verder uit elkaar. Langs deze corridor zijn alle windturbines verhoogd.

We weten niet of deze corridors een (soortspecifieke) impact hebben, maar we hopen zo wel de Bruine Bank bereikbaar te houden door een relatief veilige en open route te creëren. We monitoren de effectiviteit van de corridor gedurende het hele project en zullen de resultaten publiekelijk delen.