Ecowende

Locatiespecifieke stilstand

We passen locatiespecifieke stilstand voor trekvogels toe. Deze verbetering kunnen we realiseren doordat we op meerdere plekken in het windpark vogels radars hebben staan. Ook doen we onderzoek naar de migratieroutes en -patronen van trekvogels.

Als we bijvoorbeeld weten wanneer en welk deel van het HKW-gebied overlapt met trekpieken en -routes, dan kunnen we de stilstand verfijnen door enkel dit windpark stil te zetten wanneer er lokaal trek plaatsvindt.