Ecowende

DHI

DHI speelt een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambitie door ons te helpen bij het monitoren van vogels en vleermuizen binnen het windparkgebied en het risico op aanvaringen zoveel mogelijk te beperken. DHI's zeer geavanceerde sensoren, camera's en kunstmatige intelligentie (AI) helpen ons om de gevleugelde bezoekers van het windpark te beschermen en de balans tussen natuur en offshore windenergieproductie te bevorderen.

Ecowende wordt een pionier op het gebied van ecologische innovatie binnen offshore duurzame energie. DHI is er klaar voor om de missie te ondersteunen voor de volledige integratie van duurzaamheid in het ontwerp en de exploitatie van offshore windparken.
Mikael Kamp Sørensen
Executive Vice President van Energy & Ports DHI

Vogels en vleermuizen monitoren met sensors en AI

DHI heeft veel ervaring met het monitoren van vogels en vleermuizen in uitdagende omstandigheden op zee. De radars van Robin Radar Systems zorgen ervoor dat alles wat zich boven water beweegt continu in 3D en real-time wordt gevolgd. Deze informatie wordt daarna doorgegeven aan geavanceerde, intelligente camera's. De camera's zoomen vervolgens in op het object, identificeren het automatisch met behulp van kunstmatige intelligentie en zorgen er dan voor dat er alarmen worden geactiveerd wanneer specifieke vogelsoorten te dicht bij de rotorbladen komen. Dit alles wordt geregeld door één systeem: MUSE.

Niet alleen vogels worden in de gaten gehouden. Als toonaangevende stap monitoren DHI's sensoren ook vleermuizen in het windpark met thermische camera's en akoestische microfoons. Deze microfoons zijn op verschillende hoogtes en in verschillende richtingen op de turbines geïnstalleerd.

Het afschrikken en identificeren van vogels

Voordat vogels te dichtbij komen, proberen afschriksystemen op verschillende turbines de naderende vogels weg te jagen. De systemen maken gebruik van een combinatie van camera's die de omgeving scannen en speakers op het hoofdplatform van de turbine en de gondel. Als dat de vogels niet afschrikt, stuurt het systeem van DHI een signaal naar het besturingssysteem van ons windpark om individuele turbines tijdelijk af te remmen in plaats van het hele windpark te stoppen.

In het geval van een aanvaring wordt het incident geregistreerd door een systeem dat sensoren in de bladen van de turbine combineert met camera’s die omhoog kijken in de rotorzone. Zo weten operators wat er gebeurd is als er iets tegen de turbines botst.

De toekomst van natuurinclusieve windparken

DHI gebruikt alle verzamelde gegevens om, in samenwerking met Waardenburg Ecology, de meest effectieve maatregelen te identificeren die de impact op vogels en vleermuizen die door het gebied trekken zoveel mogelijk verminderen. Het uiteindelijke doel is om een manier te vinden om aan de toenemende vraag om offshore wind te voldoen en tegelijkertijd de negatieve impact op de bestaande lokale natuur tot een absoluut minimum te beperken.

© Beeld en tekst in samenwerking met DHI A/S

Gerelateerde artikelen

Ecowende in zee met Robin Radar, MIDO en DHI