Ecowende

Verkennen van raakvlakken en mogelijke synergieën met windparkontwikkelaars, NGOs en overheid tijdens ecologie sessie

Woensdag 8 mei 2024

Tijdens de Ecowende ecologie sessie presenteerden we onze onderzoeksaanpak met betrekking tot de ecologie scope voor het Ecowende windpark Hollandse Kust West. We deelden meer over onze onderzoeks- en monitoringsplannen boven en onder water. Van innovaties en basismonitoringsplannen tot de specifieke technologieën die in het windpark zullen worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden. We bespraken ook onze plannen voor kennisdeling - een belangrijk aspect van ons project - omdat we geloven dat we andere instellingen en windparkontwikkelaars kunnen helpen door de kennis die we opdoen te delen.

Robuuste onderzoeksresultaten creëren

Samen met onze partners zijn we het afgelopen jaar bezig geweest om onze plannen om te zetten van de contouren die in de tenderfase werden geschetst naar het detailniveau dat nodig is om robuuste onderzoeksresultaten te creëren. Hermione van Zutphen, Ecowende: “Onze nulmetingen beginnen deze zomer al, dus dit was een goed moment om iedereen bij elkaar te brengen en onze plannen voor de komende jaren te delen.”

"Indrukwekkend om het hele programma te zien tijdens de ecologie sessie"

Alrike Dreissen, Waardenburg Ecologie: “Ook al werken we al ruim een jaar samen met Ecowende en WaterProof aan het ecologische monitoring- en onderzoeksprogramma, het is best indrukwekkend om het hele programma te zien. We zijn erg trots dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kennis over effectieve mitigatie- en natuurstimuleringsmaatregelen.”

Ecology Session Presentation

Een koers uitzetten voor verdere gesprekken en samenwerking

Na de hoofdpresentatie nodigden we alle aanwezigen uit voor een open discussie over mogelijke raakvlakken en synergieën met andere organisaties. Maar ook met betrekking tot lopende of geplande onderzoeksprojecten. Dit was een goed moment om ideeën uit te wisselen en mogelijkheden te identificeren waar we elkaar kunnen helpen - of zelfs kunnen samenwerken.

Pauline Roos, Ecowende: “Ons ecologisch onderzoeksprogramma is slechts een van de vele in de Nederlandse Noordzee. Het voeren van deze discussies is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gegevens die worden verzameld elkaar aanvullen en om efficiënt gebruik te maken van de middelen die ons ter beschikking staan. Tijdens de sessie leerden we bijvoorbeeld dat er heel wat mogelijkheden zijn om samen te werken met onderzoeksprogramma's van de overheid en andere windparkontwikkelaars.”

Samenwerken om kennisleemtes op te vullen

Het opvullen van kennisleemten over ecologie in en rond windparken in de Noordzee vereist samenwerking tussen onderzoeksdisciplines en tussen organisaties. Joost Brinkkemper, WaterProof: “Het enthousiasme tijdens de sessie toonde de bereidheid van instellingen en windparkontwikkelaars om samen te werken aan deze opgave en het was geweldig om te zien hoeveel projecten konden worden geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan of profiteren van ons onderzoeksprogramma.” Alrike voegt toe: “We zijn blij dat we nu al mogelijkheden voor samenwerking en synergieën ontdekken die de kennis die we met het Ecowende-project zullen opdoen verder kunnen versterken.”