Ecowende

Ecowende en Sif bundelen krachten voor bouw windpark Hollandse Kust West

Donderdag 21 december 2023

Ecowende en Sif Holding gaan samenwerken aan de bouw van het windpark op zee Hollandse Kust West (kavel VI), dat op 53 kilometer voor de kust van IJmuiden komt. Ecowende, een samenwerkingsverband tussen Shell en Eneco, had zich al in februari dit jaar verbonden aan Sif Holding door de nieuwe fabriek van funderingsspecialist in Rotterdam als ‘launching client’ te ondersteunen met een vooruitbetaling. Het project was al opgenomen in Sifs orderboek voor 70 kiloton, maar heeft met de ondertekening van het definitieve contract nu ook een concrete productiedatum in 2025 gekregen.

Voor het windpark van Ecowende gaat Sif 52 verlengde monopilefunderingen maken zonder overgangsdeel, maar met extra stalen onderdelen. Die hebben een totaalgewicht van ongeveer 70 kiloton. Eerder paste Sif al succesvol monopiles zonder overgangsdeel toe in andere windparken op zee in Nederland waaronder in een project voor Crosswind, dat ook een samenwerkingsverband is tussen Shell en Eneco (zie foto). Bij dit ontwerp worden de extra onderdelen zoals ladders, aanlegplaatsen voor boten, toegangsplatformen en interne platformen op zee aangesloten op de al geïnstalleerde monopiles. Deze extra onderdelen zijn onderdeel van hetzelfde contract en worden ook door Sif geleverd.

Een nieuwe ecologische standaard

Ecowende wil, samen met partners als Sif, een nieuwe ecologische standaard neerzetten voor de bouw en operatie van windparken in de Noordzee. Die moeten een minimale impact hebben op de natuurlijke leefomgeving van vogels, vleermuizen en zeezoogdieren, en een goed gedijende onderwaterwereld.

Folkert Visser, CEO en projectdirecteur van Ecowende: “Een windpark bouwen in harmonie met de natuur is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk de ambitie van 70 GW aan capaciteit voor windstroom op zee in 2050 te gaan halen binnen de ecologische grenzen van de Noordzee. Ecowende zal verschillende innovaties en ecologische maatregelen toepassen. Daarnaast komt er een uitgebreid onderzoeks- en controleprogramma waarmee de natuur boven en onder water in de gaten wordt gehouden. Voor Sif betekent dit bijvoorbeeld dat de monopiles ontworpen zijn voor stillere installatiemethodes en dat ze geschikt zijn om allerhande apparatuur voor wilddetectie en -monitoring aan te monteren, zowel onder als boven de waterlijn.”

Fred van Beers, CEO van Sif Holding: “We zijn er trots op om opnieuw erkenning te krijgen voor onze efficiency bij het leveren van monopilefunderingen voor een heel windpark op zee binnen een relatief kort tijdsbestek. Ecowende waardeert onze strategische positie in Rotterdam, met onze diepzeekades die plek bieden aan de modernste installatievaartuigen die daarna direct naar het windpark kunnen. We zijn dankbaar dat Ecowende Sif heeft gekozen voor zowel de fabricage van de verlengde monopilefunderingen als voor de extra stalen onderdelen, die beide vanaf onze locatie op de Maasvlakte zullen worden geleverd. Zodra installatieschip Boreas daar voor het eerst aanlegt, liggen alle monopiles en onderdelen al klaar. Dit zorgt voor aanzienlijk minder risico voor zowel Ecowende als Sif. Het feit dat Sif heeft gewerkt aan de funderingen van vrijwel alle windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee betekent dat we veel kennis en ervaring hebben opgebouwd in deze specifieke markt in de afgelopen 20 jaar.”

© Beeld en tekst in samenwerking met Sif Holding