Ecowende

Ecowende kiest voor Vestas windturbines voor windpark Hollandse Kust West

Vrijdag 22 december 2023

Windparkontwikkelaar Ecowende heeft Vestas gekozen als leverancier voor de windturbines van het toekomstige windpark op zee. Het samenwerkingsverband van Shell en Eneco gaat dit windpark bouwen op Hollandse Kust (west) kavel VI, zo’n 53 kilometer uit de kust van IJmuiden. De Deense windturbinebouwer levert hiervoor 52 windmolens van het type V236-15.0 MW. Vestas gaat daarnaast de windturbines vijftien jaar lang onderhouden. De samenwerkingsovereenkomst werd op 19 december getekend.

“We zijn blij dat we opnieuw een project samen met Shell en Eneco kunnen aankondigen om aan de energiezekerheid van Europa en de energietransitie in Nederland te kunnen werken,” aldus Nils de Baar, President van Vestas Noord- & Centraal-Europa. “Dit project legt veel nadruk op inpassing van het windpark in de lokale ecologie, wat essentieel is om de maatschappelijke waarde van de windenergie te onderstrepen.”  

Een nieuwe ecologische maatstaf

Ecowende wil, samen met partners, een nieuwe ecologische maatstaf neerzetten voor windparken op de Noordzee. Deze nieuwe maatstaf moet het mogelijk maken om de ambities van de overheid voor wind op zee te kunnen realiseren met een netto positieve impact op de natuur. De windparkontwikkelaar bouwt het windpark daarom in harmonie met de natuur.  

Uitgangspunt is om zo min mogelijk impact op vogels, vleermuizen, en op het zeeleven onderwater te hebben. Zo komt er een vogelcorridor tussen de kust en het Natura 2000-gebied De Bruine Bank. In deze corridor staan de windturbines verder uit elkaar. Langs de corridor zijn alle windturbines verhoogd om zeevogels meer ruimte te geven onder de wieken van de windturbines door te vliegen. 

Ruime ervaring met wind op zee

Folkert Visser, CEO en Projectdirecteur bij Ecowende: “We zijn verheugd dat we deze overeenkomst met Vestas voor de levering en het onderhoud van de windturbines op Hollandse Kust West kunnen aankondigen. Dankzij Vestas’ ruime ervaring met wind op zee hebben we alle vertrouwen dat we het windpark van Ecowende veilig, tijdig en met inachtneming van alle energieproductiedoelen kunnen ontwikkelen en laten werken. Daarnaast kijken we ernaar uit om samen met Vestas de ecologische maatregelen te implementeren die Ecowende zo bijzonder maken.” 

Vergroenen van 3 procent van de stroomvraag

De start van de installatie van de windturbines staat in de eerste helft van 2026 gepland. Voor het einde van dat jaar zou het windpark dan in gebruik kunnen worden genomen. Ecowende kan dan 760 MW leveren aan het Nederlandse stroomnet, genoeg om zo’n 3 procent van de huidige Nederlandse stroomvraag te vergroenen. 

Vestas

Vestas is de wereldwijde partner van de energie-industrie op het gebied van duurzame energieoplossingen. Vestas ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt windturbines op land en op zee over de hele wereld. Met meer dan 173 GW aan windturbines in 88 landen heeft Vestas meer windenergie geïnstalleerd dan wie dan ook. Met toonaangevende smart data-capaciteiten en meer dan 151 GW aan windturbines in bedrijf, gebruikt Vestas gegevens om windbronnen te interpreteren, te voorspellen en te exploiteren en levert Vestas de beste oplossingen voor windenergie. Samen met de klanten brengen de meer dan 29.000 medewerkers van Vestas de wereld duurzame energieoplossingen voor een mooie toekomst. 

© Beeld en tekst in samenwerking met Vestas Wind Systems A/S