Ecowende

Grote Mantelmeeuwen taggen met GPS geeft waardevolle inzichten in het gedrag van zeevogels

Woensdag 3 juli 2024

De Grote Mantelmeeuw is een aangewezen soort binnen het Natura 2000-gebied de Bruine Bank. Een kennisleemte is echter hoe en wanneer de Grote Mantelmeeuw dit gebied gebruikt, en voor hoe lang. Het onderzoek met GPS-tags zal naar verwachting waardevolle inzichten opleveren om hier iets aan te doen. Eldina Salkanović, ecoloog bij Ecowende: "Er is weinig bekend over de mogelijke effecten van operationele windparken op Grote Mantelmeeuwen, zoals aanvaring en verplaatsing. Dit komt door een gebrek aan fundamenteel onderzoek naar de ruimtelijke ecologie en het foerageergedrag van de Grote Mantelmeeuw in de Noordzee."

Het bestuderen van Grote Mantelmeeuwen via offshore surveys is een uitdaging, omdat het intensieve surveys vereist. Daarom levert het taggen van individuele vogels met GPS-loggers niet alleen betrouwbare volggegevens op lange termijn op, maar ook gedetailleerde informatie over hun verspreiding, habitatkeuze en (foerageer)gedrag.

GPS-tracking is niet zo eenvoudig als het klinkt

Onze topprioriteit is het welzijn van de meeuw, en een van de uitdagingen bij het inzetten van volgapparatuur op vogels is het effect op de individuele vogels. Daarom heeft Ecowende, samen met Waardenburg Ecology en lokale partner BirdLife Noorwegen, een pilot uitgevoerd met geïntegreerde pootringloggers in het broedseizoen van 2023 in Mandal, Noorwegen.

Hannah Madden, vogelecoloog bij Waardenburg Ecology: "Hoewel de pootringloggers gemakkelijk in te zetten waren bij Grote Mantelmeeuwen, waren deze apparaten helaas niet geschikt voor deze vogelsoort omdat de loggers niet oplaadden door hun plaatsing op de poot. Dit jaar gebruikten we pootlus harnassen, die om de poten worden bevestigd met het GPS-apparaat op de rug van de meeuw. Hierdoor blijven de loggers opgeladen en kunnen ze het hele jaar door gegevens versturen, zelfs in de winter. De harnassen zijn ook speciaal ontworpen om er na een paar jaar af te vallen (via een biologisch afbreekbare katoenen draad), waarmee we tegemoet komen aan ethische bedenkingen."

25 loggers met succes bevestigd

Het team is net terug uit Noorwegen en is verheugd te kunnen melden dat 25 loggers met succes zijn bevestigd op Grote Mantelmeeuwen en al informatie geven over de foerageergebieden van de vogels tijdens het grootbrengen van de kuikens.

Grote Mantelmeeuwen online te volgen

Eldina: "We zijn erin geslaagd om alle 25 grote mantelmeeuwen uit te rusten met de GPS-loggers en nu kunnen we online volgen waar de zeevogels precies zullen vliegen in de Noordzee - met name in relatie tot waar het Ecowende windpark zal worden gebouwd. We hopen dat we met deze aanvullende informatie over hun ruimtelijke en foerageergedrag niet alleen bijdragen aan het opvullen van bestaande kennisleemtes over hun trekgedrag op zee, maar ook beter zullen begrijpen welke mitigatie- en preventiemaatregelen we kunnen implementeren om deze soort zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvaringen met windparken in de Noordzee."