Ecowende

Waardenburg Ecology en Ecowende ontwikkelen grootste ecologische programma voor een offshore windpark ooit

Dinsdag 26 september 2023

Waardenburg Ecology en Ecowende stellen een alomvattend ecologisch programma op voor Ecowendes offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Dat doen ze samen met partners, waaronder WMR, WaterProof Marine Consultancy & Services B.V. en SEAMARCO. Door de samenwerking krijgt ecologie een prominente plek bij de voorbereiding, bouw en exploitatie van het eerste windpark ter wereld in harmonie met de natuur.

Waardenburg Ecology en windparkontwikkelaar Ecowende, een joint-venture van Shell en Eneco, maakten dit afgelopen week bekend tijdens de zevende editie van de Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW) in Kroatië. Waardenburg Ecology, het grootste Nederlandse ecologische adviesbureau, gaat voor Ecowende aan de slag om de ontwikkeling van de biodiversiteit bij het windpark te monitoren en onderzoeken. 

Jeroen Kwakkel, adviseur-projectleider mariene ecologie bij Waardenburg Ecology: “We zetten ruim 45 jaar aan kennis over het Noordzeesysteem in om samen met partners zoveel mogelijk kennisleemtes te vullen. In de eerste instantie onderzoeken we de huidige staat van het plangebied. Vervolgens kijken we naar de effecten op de natuur tijdens de bouw van het windpark en monitoren we vanaf 2025 gedurende 20 jaar, met hogere intensiteit in de eerste 7 jaar, hoe de natuur boven en onder water zich ontwikkelt.” 

Hermione van Zutphen, projectleider ecologie bij Ecowende: “We willen gezamenlijk een nieuwe ecologische maatstaf neerzetten voor windparken op de Noordzee. Deze nieuwe maatstaf moet het mogelijk maken om de ambities van de overheid voor wind op zee te kunnen realiseren met een netto positieve impact op de natuur. Een uitgebreid monitoring- en onderzoeksprogramma op de maatregelen die we implementeren binnen het windpark is noodzakelijk om de effectiviteit te kunnen aantonen en kennisleemten te vullen. Waardenburg Ecology is, samen met haar partners, als geen ander thuis in deze materie.” 

Inzicht in wat wel en niet werkt

Ecowende past verschillende innovaties toe om de positieve effecten van een windpark op zee aan te jagen en de negatieve effecten te verkleinen. Waardenburg Ecology en partners brengen het daadwerkelijke effect van deze innovaties en grootschalige maatregelen in kaart om inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt.  

Ruben Fijn, teamleider vogelecologie bij Waardenburg Ecology: “Onze vogelspecialisten beoordelen de werking van verschillende automatische systemen voor vogelradars en long range camera’s en doen veldwaarnemingen voor grondige analyses. We voorzien zangvogels in Nederland en grote mantelmeeuwen in Noorwegen van zenders om meer te weten te komen over het gedrag van deze soorten op zee. We meten vogelaanvaringen en het effect van de innovaties van Ecowende om ontwijkingsmodellen voor vogels te verbeteren. Voor vleermuizen bestuderen we hoe ze van het windmolenpark gebruik maken tijdens hun migratie.” 

Met een uitgebreid monitoringsprogramma onderzoekt Waardenburg Ecology bovendien het effect van verschillende natuurversterkende maatregelen onder water. Van Zutphen: “Een goed voorbeeld is het monitoren van de ontwikkeling van de biodiversiteit op en rond de zeebodem, zoals de verschillende natuur inclusieve erosie-beschermingsontwerpen, en het onderzoek naar biogene riffen. Mogelijk leidt het onderzoek ook tot nieuwe inzichten over de potentie om rifbouwende soorten zoals sabellaria (zandkokerwormen), op natuurlijke wijze te laten ontwikkelen of uit te breiden.”   

Het belang van onderzoek en meer kennis voor de toekomst 

Door inzicht te krijgen in hoe doeltreffend de maatregelen zijn, draagt het windpark van Ecowende bij aan de ontwikkeling van toekomstige windparken met een positieve impact op de natuur en kan indien nodig worden bijgestuurd.  

Samen met Ecowende willen Waardenburg Ecology en partners de resultaten van alle ecologische maatregelen en ontwikkelingen, en de betekenis daarvan voor het Noordzeesysteem, graag delen.  

De kennisleemtes die hiermee worden gevuld zijn cruciaal voor het vinden van de juiste balans tussen het winnen van energie op zee en ecologische belangen, nationaal en internationaal. En daarmee voor de toekomst en verantwoorde groei van wind op zee. 

© Beeld en tekst in samenwerking met Waardenburg Ecology