Ecowende

Heien met minder geluid

Helaas blijft de kans bestaan dat de monopalen niet diep genoeg komen met de verschillende innovatieve technieken en we de fundering af moeten maken door traditioneel te heien. Als dat zo is, dan hebben we verschillende maatregelen achter de hand om het geluid dat gepaard gaat met heien te mitigeren.

We combineren hiervoor de op de markt beschikbare oplossingen. Bijvoorbeeld door bellenschermen en dempers op de hamer te plaatsen die de trillingen in de paal, en daarmee het geluid, verminderen of als geluidsbarrière optreden. Daarnaast blijven we onderzoeken of er nog andere maatregelen zijn om het geluid bij het heien te verminderen.