Ecowende

GBM Works

GBM Works is één van onze belangrijke partners als het gaat om het beperken van geluid tijdens installatie van de monopiles. GBM Works ontwikkelt de Vibrojet®, een stillere installatiemethode voor offshore funderingen die de impact op het zeeleven vermindert. Voor het Ecowende windpark is GBM Works ondere andere verantwoordelijk voor de engineering en fabricage van het jetting-systeem en de offshore ondersteuning tijdens de installaties. Voor de uitvoering van het project werkt GBM Works ook nauw samen onze andere partners Van Oord, Sif en Ramboll.

We zijn trots om bij te dragen aan Ecowende. Door drie monopiles te installeren bewijzen we de waarde van Vibrojet® installaties, een belangrijke stap naar een bredere toepassing van deze technologie in toekomstige projecten.
Marcelo Werneck
Business Development Director bij GBM Works

Installatie van drie monopiles met de Vibrojet®

De Vibrojet® is een innovatieve oplossing die trillingen aan de bovenkant van de monopile combineert met waterstralen binnenin de monopile. De combinatie vermindert de weerstand van de bodem tijdens de installatie, waardoor de installatie efficiënter is en minder geluid produceert dan bij traditionele installatietechnieken. Dit beperkt ook de verstoring van het zeeleven.

Naast de ecologische voordelen biedt de Vibrojet® ook verschillende operationele voordelen. In vergelijking met de traditionele slaghamer kunnen met de Vibrojet® monopiles sneller worden geïnstalleerd. En in vergelijking met alleen de vibrohamer kunnen met de Vibrojet® monopiles dieper worden geïnstalleerd.

Dit is het eerste commerciële offshore windproject waarbij de Vibrojet® technologie zal worden gebruikt. De diepte van de Noordzee en de grondsoorten ter plaatse, in combinatie met het gebruik van extra lange monopalen, lijken sterk op de omstandigheden waarvoor de Vibrojet® is ontworpen. Dit maakt Hollandse Kust West (HKW) de ideale locatie om de technologie offshore te demonstreren.

Ontwikkeling van de Vibrojet® technologie

GBM Works is sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van de Vibrojet® technologie – een technologie die voortkomt uit de missie van GBM om de energietransitie te versnellen door de ontwikkeling en commercialisering van een stille installatiemethode die de impact op het onderwaterleven vermindert. De Vibrojet® die wordt ingezet in HKW is ontwikkeld tijdens de Silent Installation of Monopiles (SIMPLE) projecten, een reeks ontwikkelingsprojecten om de technologie te testen en te verbeteren. Denk hierbij aan uitgebreide labtesten en het optimaliseren van bestaande fluïdisatiemodellen die worden gebruikt om het gedrag van de grond binnenin de paal te voorspellen tijdens installaties.

SIMPLE III

De laatste ontwikkeling van de Vibrojet® gebeurt in SIMPLE III. Binnen dit pilot project wordt de Vibrojet® getest voor de commerciële installatie in het Ecowende windpark. De testen richten zich op de bestuurbaarheid van de Vibrojet® en geluidsmetingen om de geluidsreductie in vergelijking met traditionele installatiemethoden te kwantificeren.

Na het afronden van de grootschalige testen van SIMPLE III behaalt de Vibrojet® Technology Readiness Level (TRL) 7. De TRL-schaal geeft de volwassenheid van een bepaalde technologie weer, variërend van 1 tot 9. TRL 7 geeft aan dat de technologie met succes is gedemonstreerd in een operationele omgeving, wat betekent dat deze klaar is voor kwalificatie en implementatie.

Ecowende ondersteunt het SIMPLE III project door fondsen ter beschikking te stellen en de mogelijkheid om de technologie te testen in HKW. We adviseren GBM Works ook via de stuurgroep van het project, samen met andere spelers uit de industrie.

© Beeld en tekst in samenwerking met GBM Works

Gerelateerde artikelen

GBM Works ondersteunt Ecowende