Ecowende

Ecowende geeft Van Oord opdracht voor de bouw van het meest ecologische windpark tot nu toe

Vrijdag 22 december 2023

Nadat de samenwerking met Van Oord al was aangekondigd, kan Ecowende nu bevestigen dat het Van Oord de opdracht heeft gegeven voor de bouw van het offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Ecowende is een joint venture van Shell en Eneco, die zich wil inzetten voor een duurzame toekomst van offshore wind waar de Noordzeenatuur van meeprofiteert.

Van Oord is aannemer van Ecowende verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de funderingen. Ook zal Van Oord de verbindingskabels tussen de windturbines  aanleggen en verbinden. Tot slot zal Van Oord het transport en de installatie van de windturbines op zee verzorgen.

De doelen op het gebied van duurzame energie kunnen alleen worden gehaald als er wordt geïnvesteerd in offshore windenergie

Daarbij is echter een belangrijke voorwaarde dat er wordt gebouwd in harmonie met de natuur. Dat betekent niet alleen dat de negatieve impact van offshore windparken zo veel mogelijk moet worden beperkt, maar ook dat er ecologische maatregelen worden geïmplementeerd waardoor windparken een netto positieve impact hebben. Ecowende en Van Oord bundelen hun krachten voor het uitvoeren van diverse innovaties en grootschalige mitigerende en stimulerende ecologische maatregelen. Daarnaast zullen de partijen hun krachten bundelen in verschillende haalbaarheidsstudies en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

Geluidsreductie

Van Oord zal het gloednieuwe offshore installatieschip Boreas, dat momenteel wordt gebouwd, inzetten voor het transport en de installatie van de fundaties en turbines. Om het geluid van de bouw van het windpark te minimaliseren, zal Van Oord een alternatieve installatiemethode hanteren voor de fundaties. Met behulp van een vibrohamer, die gebruik maakt van trillingen, worden de monopiles tot de gewenste diepte geheid. Dit is de eerste keer dat deze innovatieve techniek op een dergelijke grote schaal wordt ingezet bij een Nederlands offshore windpark. Van Oord's kabellegger Nexus zal worden ingezet voor de installatie van de verbindingskabels tussen de windturbines.

Ecovriendelijke scour protection

Er moet scour protection worden aangebracht om aantasting door erosie te voorkomen. Dit wordt gedaan door rondom de fundaties steen te storten. Dit is een enorm precisiekarwei. Van Oord heeft Ecowende geadviseerd over het gebruik van natuurverbeterende componenten om zo een gevarieerde habitat voor het zeeleven te stimuleren. Een van de valpijpschepen van Van Oord zal worden ingezet om de ecovriendelijke bescherming nauwkeurig en efficiënt aan te brengen.

© Beelden en tekst in samenwerking met Van Oord