Ecowende

GBM Works ondersteunt Ecowende met innovatieve stille installatietechnologie

Woensdag 10 april 2024

Door te kiezen voor de Vibrojet® voor de demonstratie op de drie geselecteerde locaties bevestigt Ecowende haar positie als voorstander en koploper van innovatieve technieken, in haar missie om het meest ecologische windpark tot nu toe te bouwen.

Arnold Reijnders, Engineering Manager bij Ecowende: "We zijn enthousiast om nauw samen te werken met GBM om hun vaste Vibrojet® systeem te ontwikkelen voor daadwerkelijk gebruik tijdens de bouw van ons windpark. We hopen dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het milieuvriendelijker maken van de volgende generatie windparken."

Ecologische en operationele voordelen

Naast het ecologische voordeel dat de Vibrojet® een stuk stiller is, zijn er verschillende operationele voordelen. In vergelijking met de traditionele slaghamer kunnen met de Vibrojet® monopiles sneller worden geïnstalleerd. In vergelijking met alleen de vibrohamer kunnen met de Vibrojet® monopiles dieper worden geïnstalleerd.

Marcelo Werneck, Directeur Business Development bij GBM Works: "Hollandse Kust West vertegenwoordigt onze entree in de offshore installatiemarkt en we zijn er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan Ecowende’s ecologische ambities. Door de drie monopiles te installeren, bewijzen we de waarde van Vibrojet® installaties, een belangrijke stap naar een bredere toepassing van de technologie in toekomstige projecten."

De omvang van het contract omvat onder andere de engineering en fabricage van het jetsysteem en offshore ondersteuning tijdens de installaties. Voor de uitvoering van het project werkt GBM Works nauw samen met Ecowende's partners Van Oord, SIF en Ramboll.

SIMPLE III en baanbrekende duurzame installaties

Naast het contract voor HKW ondersteunt Ecowende GBM Works ook in het ontwikkelingsproject SIMPLE III. Zo stelt Ecowende fondsen beschikbaar en geven ze GBM de mogelijkheid om de technologie te testen in HKW. In het kader van SIMPLE III, dat in de aanloop naar HKW wordt opgeleverd, zal de Vibrojet® op pilotschaal offshore worden getest en zullen geluidsmetingen worden gedaan om de duurzaamheidsvoordelen te kwantificeren. De tests zullen de technologie op niveau 7 van gereedheid (technology readiness level) brengen.

Marcelo Werneck concludeert: "Het SIMPLE III-project is ontworpen om de Vibrojet®-technologie te kunnen beoordelen in een offshoreomgeving die sterk lijkt op de omstandigheden binnen HKW, om zo de operationele risico's tijdens de commerciële installaties te beperken.”

© Beeld en tekst in samenwerking met GBM Works