Ecowende

Monitoring- en onderzoeksprogramma

We willen zoveel mogelijk kennis opdoen over vleermuizen op zee. Toekomstige windparken kunnen enorm profiteren van kennis over onderwerpen als de aanwezigheid van verschillende vleermuissoorten, vlieghoogtes en de kans op botsingen.

Daarom starten we ook voor vleermuizen een monitoring- en onderzoeksprogramma. We zullen voor een periode van ongeveer 2 tot 5 jaar de aanwezigheid van vleermuizen in het windpark meten. Hier zetten we gedeeltelijk dezelfde monitoring voor in als voor vogels, maar we zullen ook technieken specifiek voor vleermuizen gebruiken. Zo plaatsen we namelijk akoestische sensoren bij 5-10% van de windturbines op verschillende hoogtes en MOTUS antennes bij 15-20% van de windturbines.