Ecowende

Robin Radar

Met 30 jaar ervaring in toegepaste radarwetenschap is Robin Radar Systems een expert op het gebied van geavanceerde radartechnologieën. Robin Radar levert in totaal vier MAX®-radarsystemen voor onze monitoring- en onderzoeksprogramma's voor vogels en vleermuizen. De MAX® helpt bij het monitoren van de grootte, snelheid, hoogte, locatie en vliegroute van elke vogel of vleermuis die het detecteert.

Ecowende is een perfect voorbeeld van pure passie voor innovatie in deze industrie. Het is onze missie om een veilige omgeving te creëren voor mens en dier. In Ecowende vinden we een gelijkgestemde partner.
Sibylle Giraud
VP Wind & Environmental Practice Robin Radar Systems

MAX®-radarsystemen

De driedimensionale (3D) MAX® radars werken het hele jaar door in alle weersomstandigheden, waarbij ze tegelijkertijd data bijhouden en organiseren in één informatieve en intuïtieve interface. De verzamelde data is van cruciaal belang voor onze monitoring- en onderzoekprogramma’s voor vogels en vleermuizen. Met deze data kunnen we namelijk bestaande kennisleemtes vullen en de effectiviteit van onze ecologische maatregelen evalueren.

MAX® voegt ook waarde toe nog voordat er ook maar iets op zee is gebouwd. De systemen worden ingezet in de fasen voorafgaand aan de bouw om gedetailleerde gegevens te verzamelen voor de milieueffectrapportage (MER) van Ecowende. De radar kan vogel- en vleermuisbewegingen, gedrags- en cyclische patronen, snelheid, positie en hoogte detecteren, volgen en registreren. Deze verzamelde informatie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het windpark.

Verdeling over het windpark

Drie systemen worden geplaatst op turbines verspreid over het offshore windpark, gekoppeld aan camera's en MUSE – een AI-oplossing voor het herkennen van diersoorten ontwikkeld door DHI. Door de MAX® te integreren met DHI's MUSE-oplossing kan er nog meer informatie automatisch worden verzameld. Zoals informatie over de specifieke vogelsoorten die worden waargenomen.

De vierde MAX® wordt ingezet op het drijvende FLORA 1 platform van MIDO  en is daarmee de allereerste drijvende MAX®. Deze revolutionaire technologie zorgt ervoor dat we niet langer afhankelijk zijn van de turbine zelf om het radarsysteem te monteren, maar we MAX® op de meest optimale plek binnen het windpark kunnen plaatsen. 

© Beeld en tekst in samenwerking met Robin Radar Systems

Robin Radar
Hoofdkantoor: Den Haag, NL
Contact: info@robinradar.com
+318 8700 8700
Monitoring en onderzoek
Monitoring en onderzoek
Andere
innovaties

Gerelateerde artikelen

Ecowende in zee met Robin Radar, MIDO en DHI