Ecowende

Hogere windturbines

We zullen bij 60-80% van de turbines een hogere ashoogte toepassen, waardoor de tiplaagte verhoogd wordt met 5 tot 10 meter.

Bij windturbines op normale hoogte overlapt deze tiplaagte gedeeltelijk met de vlieghoogte van een aantal soorten zeevogels. De wetenschap vermoedt dan ook dat hogere windturbines meer bewegingsruimte voor vogels creëren. Zo hopen we de kans op (fatale) botsingen te verkleinen. Het effect vergelijken we gedurende het project met het gedrag en het aantal botsingen van vogels bij windturbines op normale hoogte.