Ecowende

Ecowende in zee met Robin Radar, MIDO en DHI voor ontwikkeling meest geavanceerde systeem voor windpark op zee tot nu toe voor monitoren van vogels en vleermuizen

Donderdag 15 februari 2024

Een nieuwe ecologische standaard met vooruitstrevende monitoring- en onderzoeksprogramma’s

Samen met haar partners is Ecowende van plan een nieuwe ecologische standaard neer te zetten voor het bouwen en opereren van windparken op zee, met een minimale impact op het leefgebied van vogels, vleermuizen en zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld. Om dat voor elkaar te krijgen, stelt de ontwikkelaar – een samenwerkingsverband van Shell, Chubu en Eneco – de allernieuwste technologieën en innovaties centraal om verstoring van de natuur zoveel mogelijk te beperken en dieren in de gaten te kunnen houden. Hier spelen de systemen van Robin Radar, MIDO en DHI een belangrijke rol in.

Allereerste MAX® Radar System op een drijvend platform

“Ecowende is het perfecte voorbeeld van de ongebreidelde passie voor innovatie in deze sector”, zegt Sybille Giraud, VP Wind and Environmental Practice bij Robin Radar. “Er is een echte vastbeslotenheid om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om dieren te beschermen en tegelijkertijd de groene transitie te helpen. Wij delen die passie en Ecowende is, net als wij, bereid stappen te zetten en risico’s te nemen voor de doorontwikkeling van essentiële technologieën zodat die schaalbaar en duurzaam worden. We zijn zeer verheugd om samen te werken aan dit fantastische project waarvoor we maar liefst vier van onze beste radarsystemen inzetten waaronder onze eerste MAX® op een drijvend platform.”

Om de dataverzameling van Ecowende te verbeteren, draaien de driedimensionale (3D) MAX®-radarsystemen het hele jaar door en in alle weersomstandigheden. Ze leggen data vast en ordenen die tegelijkertijd in een informatieve en intuïtieve interface. Deze inzichten vormen de basis voor real-time en strategische analyse. Een goed begrip van vogelgedrag is noodzakelijk om de kans op botsingen te beperken door de turbines langzamer te laten draaien of zelfs stil te zetten als de omstandigheden daarom vragen.

A match made in Holland

Het drijvende FLORA 1 platform is speciaal ontworpen voor installatie op zee en is bovendien geschikt om zelfstandig te werken door zijn vermogen om stroom op te wekken en op te slaan. Het platform kan stroom halen uit golfslag en zonlicht en die stroom vervolgens opslaan in een batterij. Daardoor kan de MAX®-radar op het platform continu gegevens verzamelen.

“De uitdagingen die het innovatieve karakter van het project met zich meebrachten hebben het beste uit de partners gehaald, ook uit MIDO. In ons geval moesten we steeds opnieuw aanpassingen

maken, leren van mogelijke problemen en het ontwerp blijven verbeteren om alles op elkaar aan te passen. We bouwen samen iets dat haast als een droom is, door technologieën voor energie en sensoren te integreren. We noemen het ‘A match made in Holland’“, aldus Francisco Garcia, CEO van MIDO.

Koppelen met MUSE voor data-integratie

Door het MAX®-systeem te combineren met robotcamera’s met behulp van DHI’s MUSE-oplossing kunnen nog meer gegevens worden verzameld, zoals een telling van de vogelsoorten die daadwerkelijk geobserveerd zijn. Robin Radar en DHI hebben hun radars en MUSE-systemen al eerder gekoppeld, waardoor we zeker weten dat de sensoren de kwaliteit van de gegevensverzameling zullen verbeteren.

MUSE helpt vogels en vleermuizen te beschermen en combineert dat met een maximale uptime voor de windturbines. De op AI gebaseerde algoritmes van DHI herkennen vogelsoorten en zullen naderende vogels die risico’s lopen registreren. Ook kan MUSE vleermuizen lokaliseren binnen het windpark en automatisch signalen versturen om afzonderlijke windturbines langzamer te laten draaien als een vogel of een vleermuis risico loopt op een aanvaring. DHI wordt daarnaast verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende gegevensbronnen van het project en hun experts zullen de efficiëntste aanpak voor de bescherming van vogels en vleermuizen helpen identificeren.

Baken voor eco-innovaties

Mikael Kamp Sørensen, Executive Vice President for Energy & Ports, DHI: “Ecowende wordt een baken voor eco-innovaties binnen de wind-op-zeesector. DHI is er klaar voor om deze missie van het werkelijk integreren van duurzaamheid in het ontwerp en de operatie van windparken op zee te ondersteunen. Met MUSE kunnen autoriteiten en windparkontwikkelaars vogels en vleermuizen behoeden voor botsingen en toch de meest ambitieuze doelstellingen voor de productie van groene stroom behalen.”

Kennisleemtes vullen om toekomstige windparken te helpen

Om te zorgen dat de verzamelde gegevens leiden tot nieuwe kennis werken we samen met wetenschappers die zich zullen richten op onderzoek en het vullen van bestaande kennisleemtes. Marin van Regteren, marine-ecoloog bij Ecowende, legt uit: “Vogelecologen zullen werken aan het nauwkeurig in kaart brengen van het gedrag van zeevogels rond onze innovaties en de patronen van trekvogels en dat gebruiken voor het verbeteren van bestaande modellen over vogelbotsingen. Met die inzichten kunnen we onze eigen aanpak continu verbeteren door onze maatregelen bij te stellen en toekomstige windparken op zee helpen.”

© Beeld in samenwerking met MIDO, tekst in samenwerking met Robin Radar, MIDO en DHI A/S