Ecowende

MIDO/Wedge Global

Als één van onze innovatiepartners werkt MIDO samen aan de ontwikkeling van FLORA 1; een innovatief, zelfaangedreven drijvend radarstation voor het volgen van vogels op zee. MIDO en moederbedrijf Wedge Global ontwerpen en ontwikkelen gespecialiseerde oceaanenergietechnologie voor nichetoepassingen, waaronder observatie op zee. De combinatie van MIDO’s drijvende energiesystemen met geavanceerde sensortechnologie maakt het mogelijk om offshore meetcampagnes uit te voeren.

Duurzaamheid is slechts zo goed als de kwaliteit van de onderliggende data. We hebben de uitdaging van Ecowende aangenomen om onze kennis in te zetten voor de ontwikkeling van een robuust maritiem systeem dat uitstekende data verzameling mogelijk maakt.
Roger Espejo
Chief Innovation Officer Wedge Global

Technologie en ontwerp van FLORA 1

MIDO’s technologie maakt autonome, in-situ en ononderbroken observatie van zeeleven en biodiversiteit mogelijk in een moeilijk bereikbare of ruwe omgeving, zoals ons windpark.

MIDO heeft voor FLORA 1 een aangepast basisontwerp voor aanlegplaatsen toegpast, waardoor een eenvoudige, modulaire constructie mogelijk is en een lage ecologische voetafdruk wordt gegarandeerd. Dit maakt het station ook gemakkelijk te gebruiken en verplaatsen indien nodig, waardoor de mogelijke locatiedekking en metingen worden uitgebreid. Met MIDO’s bewezen technische ontwerpen van golfenergieconvertoren kan FLORA 1 hernieuwbare energie opwekken voor autonoom gebruik.

Het ontwerp en de automome werking van het station maken controle en toezicht op afstand mogelijk door middel van satellietcommunicatie. Bovendien is deze autonomie van fundamenteel belang om een hoge mate van systeembeschikbaarheid en ononderbroken dataverzameling te garanderen. Hierdoor wordt plaatselijke monitoring zoveel mogelijk gemaximaliseerd en worden operationele risico’s zoveel mogelijk beperkt.

FLORA 1 heeft een rigoureus ontwerpproces doorlopen, waarbij het scheepsbouwkundig ontwerp is gecertificeerd door het maritieme classificatiebureau RINA.

Metingen voor monitoringprogramma

FLORA 1 speelt een cruciale rol in ons monitoring- en onderzoeksprogramma voor vogels. FLORA 1 genereert zogenaamde ’T Zero’ metingen van de vogeltrek door het windparkgebied. T zero metingen zijn nulmetingen die zijn uitgevoerd voor de bouw van het windpark. De radar van het station heeft een radius van 10 km en maakt bediening op afstand en dataoverdracht mogelijk. De metingen leveren niet alleen informatie voor het plaatsen van de windturbines, maar vormen ook het referentiepunt om de effectiviteit van onze verschillende ecologische innovaties te evalueren tijdens de operationele levensduur van het windpark.

Integratie van FLORA 1 en MAX®

MIDO heeft samen met Robin Radar Systems gewerkt om ervoor te zorgen dat het ontwerp van het FLORA 1 drijvende radarstation geschikt is voor de offshore installatie en werking van Robin Radar's MAX®. De MAX® is een innovatieve vogelradar die 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel zal zijn. Dit is de allereerste drijvende MAX®. De integratie van deze hernieuwbare- en radartechologieën zorgt voor nauwkeurige, situationale vogelgegevens door continue precisiemetingen.

© Beeld en tekst in samenwerking met MIDO/Wedge Global

MIDO/Wedge Global
Hoofdkantoor: Las Palmas de Gran Canaria, ES
Contact: tmartin@mido.tech
Monitoring en onderzoek
Andere
innovaties

Gerelateerde artikelen

Ecowende in zee met Robin Radar, MIDO en DHI