Ecowende

Monitoring- en onderzoeksprogramma

Voor ons monitoring- en onderzoeksprogramma voor vogels, gebruiken we verschillende monitoringtechnieken (vogelradars, thermal en daylight cameras en impactsensoren) om de effectiviteit van onze maatregelen vast te kunnen stellen.

We starten met het monitoren van de baseline nog voor de start van de constructiefase. Daarna zullen we zo’n 10 tot 15 jaar de vogelsoorten monitoren en onderzoeken tijdens de constructie en operatiefase om verstoring en gewenningsgedrag in kaart te brengen.

Om er zeker van te zijn dat deze verzamelde data ook echt leidt tot meer kennis schakelen we de hulp in van wetenschappers die zich focussen op het onderzoeken en vullen van deze bestaande kennisleemtes. Zo zullen ze bijvoorbeeld de migratieroutes en -patronen van trekvogels beter in kaart brengen en bestaande aanvaringsmodellen verbeteren. Op basis van deze inzichten kunnen we onze aanpak continu blijven verbeteren door innovaties beter af te stellen én helpen we toekomstige windparken verder.