Ecowende
EN

In harmonie
met de natuur

We gaan met Ecowende een enorme stap zetten door een windpark op zee te bouwen in harmonie met de natuur. We willen hiermee helpen om een positieve bijdrage aan de biodiversiteit te leveren en zo de grootschalige uitrol van wind op zee in Nederland en daarbuiten te versnellen. We maken ecologie leidend, omdat we weten dat hernieuwbare energie duurzamer moet.

Vergroenen van de
elektriciteitsvraag

Het Ecowende windpark (Hollandse Kust (west) kavel VI) komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Met een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW kunnen we ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroenen. Het plan is om het windpark in 2026 in gebruik te nemen.

Een florerend
eco-systeem

Voor Ecowende en andere toekomstige windparken voorzien we een florerend eco­systeem, met zo min mogelijk impact op vogels en vleermuizen en een ongestoorde onderwaterwereld.

Tegelijkertijd realiseren we een van de grootste offshore field labs ter wereld. Deze proeftuin van ecologische maatregelen heeft een positieve ecologische impact, genereert kennis, en vergroot het begrip en draagvlak in Nederland.

En om echt impact te maken, zorgen we dat de kennis die we opdoen met monitoring en onderzoek naar het effect van de ecologische maatregelen breed toegankelijk is. Voor wetenschappers, voor beleidsmakers, voor natuurorganisaties en voor het bredere publiek. Maar ook voor andere windparkontwikkelaars in de offshore sector.

Uitgangspunt bij het ontwerp en de bouw van het Ecowende windpark is om zo min mogelijk impact te hebben op vogels, vleermuizen, en op het zeeleven onderwater. Dit gebeurt onder andere door:

  • Een corridor voor vogels te creëren door de windturbines extra ver uit elkaar te plaatsen;
  • Innovatieve fundatietechnieken voor de windturbines te gebruiken die de impact op zeezoogdieren en het onderwaterleven minimaliseren;
  • Het plaatsen van natuurlijke rifstructuren op de zeebodem om de biodiversiteit te stimuleren; en
  • Samen met een groep wetenschappers en experts tientallen innovatieve oplossingen uit te voeren en te evalueren op het gebied van nu nog ontbrekende kennis over de ecologische impact van wind op zee.

Een nieuwe
ecologische maatstaf

Ecowende wil een nieuwe ecologische maatstaf neerzetten voor de ontwikkeling en bouw van windparken op de Noordzee en het mogelijk maken om in de toekomst windparken op zee te bouwen die een “netto positieve impact” op de natuur hebben. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee. Er is een versnelling nodig, op een manier die bijdraagt aan de natuur boven- en onderwater.

Voorbereidingen
in volle gang

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding van onze activiteiten. In een later stadium worden meer details bekend gemaakt over Ecowende en over de investeringen, innovaties en onderzoeksprogramma’s die met Ecowende zijn gemoeid.